08 • Nov 2019
#EVENTS

เจาะลึก SMART HV CABLES

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ขอเป็นเฟืองเล็กๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อการพัฒนาสู่ Smart City ในอนาคตอันใกล้ #ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยใช้สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล

ขอขอบคุณมนุษย์ไฟฟ้าจากหน่วยงานราชการ EGAT, PEA, MEA, ที่ปรึกษา, ผู้รับเหมา, ผู้ออกแบบ และกลุ่มลูกค้าบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา ผู้เชียวชาญด้านสายไฟฟ้าแรงสูง อาจารย์ประจำภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยาย พร้อมตอบข้อสงสัยและปัญหาต่างๆ ให้กับมนุษย์ไฟฟ้า


01

Nov•2020

#PRESS RELEASES

Bangkok Cable Green Day

โครงการ Bangkok Cable Green Day 1.11.20 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ร่วมกันปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับธรรมชาติ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งถือเป็นการร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ให้ป่าไม้ในชุมชน

04

Nov•2019

#PRESS RELEASES

พิธีลงนามสัญญาคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

พิธีลงนามสัญญาคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ระหว่าง บริษัท Yong Sheng Global Trading Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม บริษัท รอยัล กรุ๊ป (Royal Group) และ บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด

x