08 • Nov 2019
#EVENTS

เจาะลึก SMART HV CABLES

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ขอเป็นเฟืองเล็กๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อการพัฒนาสู่ Smart City ในอนาคตอันใกล้ #ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยใช้สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล

ขอขอบคุณมนุษย์ไฟฟ้าจากหน่วยงานราชการ EGAT, PEA, MEA, ที่ปรึกษา, ผู้รับเหมา, ผู้ออกแบบ และกลุ่มลูกค้าบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา ผู้เชียวชาญด้านสายไฟฟ้าแรงสูง อาจารย์ประจำภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยาย พร้อมตอบข้อสงสัยและปัญหาต่างๆ ให้กับมนุษย์ไฟฟ้า


18

Nov•2021

#PRESS RELEASES

Tomorrow Together : Bangkok Cable Group

“Tomorrow Together : Bangkok Cable Group ผนึกกำลัง ไทยโปรเกรสชั่น การไฟฟ้า ส่งมอบถุงยังชีพ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรี”

15

Nov•2021

#PRESS RELEASES

ร่วมฉลอง ดูโฮม เปิดสาขาใหม่ที่15

ร่วมฉลอง ดูโฮม เปิดสาขาใหม่ที่15 ณ ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

16

Nov•2021

#PRESS RELEASES

Bangkok Cable Net Zero 2050

เพิ่มโรงงาน เพิ่มศักยภาพ ด้วยกระบวนการผลิตจากเครื่องจักรที่ทันสมัยและโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายสู่ Net Zero ภายใน ค.ศ.2050

x