18 • Nov 2021
#PRESS RELEASES

Tomorrow Together : Bangkok Cable Group

“Tomorrow Together : Bangkok Cable Group ผนึกกำลัง ไทยโปรเกรสชั่น การไฟฟ้า ส่งมอบถุงยังชีพ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรี”
บางกอกเคเบิ้ลและบางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ โดยคุณกัญชริษา  นครศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ลงพื้นที่ช่วยเร่งเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้อีก 100 ครัวเรือน  โดยได้รับเกียรติจากนายสุเวทย์ จรุงกิจกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลไผ่กองดิน ร่วมรับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
#bangkokcable  #NoCableNoPower
#น้ำท่วม #สุพรรณบุรี  #สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล #จะไม่ทิ้งกัน  #TomorrowTogether

15

Nov•2021

#PRESS RELEASES

ร่วมฉลอง ดูโฮม เปิดสาขาใหม่ที่15

ร่วมฉลอง ดูโฮม เปิดสาขาใหม่ที่15 ณ ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

16

Nov•2021

#PRESS RELEASES

Bangkok Cable Net Zero 2050

เพิ่มโรงงาน เพิ่มศักยภาพ ด้วยกระบวนการผลิตจากเครื่องจักรที่ทันสมัยและโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายสู่ Net Zero ภายใน ค.ศ.2050

01

Nov•2021

#PRESS RELEASES

Bangkok Cable Group ผนึกกำลังพันธมิตรส่งมอบถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

บางกอกเคเบิ้ลและบางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

x