16 • Nov 2021
#PRESS RELEASES

Bangkok Cable Net Zero 2050

เพิ่มโรงงาน เพิ่มศักยภาพ ด้วยกระบวนการผลิตจากเครื่องจักรที่ทันสมัยและโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายสู่ Net Zero ภายใน ค.ศ.2050

บางกอกเคเบิ้ล ได้สร้างโรงงานการผลิตสายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 1 โรงงาน  ด้วยเครื่องจักรการผลิตที่ทันสมัย เพื่อรองรับ ความเจริญเติบโตของประเทศ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของสภาวะอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง จึงได้ร่วมกับ Global Compact Network Thailand รวมพลังสมาชิก ประกาศเจตนารมณ์สู้วิกฤตโลกร้อน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืน เพื่อช่วยลดการเกิดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย โดยตั้งเป้าหมาย “Net Zero” ให้ได้ภายใน ค.ศ. 2050


17

Jan•2022

#PRESS RELEASES

อย่าประมาท!

ด้วยความห่วงใยจาก #BANGKOKCABLE

07

Jan•2022

#PRESS RELEASES

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพราะการให้คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ทั้งผู้ให้และผู้รับ

05

Jan•2022

#PRESS RELEASES

ร่วมแสดงความยินดีกับดูโฮมเปิดสาขาใหม่ที่ 16 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ เราพร้อมดูแลและให้คำปรึกษาทุกท่าน

x