05 • Aug 2021
#PRESS RELEASES

“ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

เพราะการให้คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ทั้งผู้ให้และผู้รับ บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด
บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด มอบทุน และสนับสนุนการศึกษา จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่โรงเรียนวัดใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ บริษัท เชื่อว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ (Quality Basic Education) เป็นปัจจัยที่ช่วยเปิดโอกาส ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าของคนในสังคมและขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่ดี
 
#Bangkokcable #NoCableNoPower
 
www.bangkokcable.com

18

Nov•2021

#PRESS RELEASES

Tomorrow Together : Bangkok Cable Group

“Tomorrow Together : Bangkok Cable Group ผนึกกำลัง ไทยโปรเกรสชั่น การไฟฟ้า ส่งมอบถุงยังชีพ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรี”

15

Nov•2021

#PRESS RELEASES

ร่วมฉลอง ดูโฮม เปิดสาขาใหม่ที่15

ร่วมฉลอง ดูโฮม เปิดสาขาใหม่ที่15 ณ ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

16

Nov•2021

#PRESS RELEASES

Bangkok Cable Net Zero 2050

เพิ่มโรงงาน เพิ่มศักยภาพ ด้วยกระบวนการผลิตจากเครื่องจักรที่ทันสมัยและโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายสู่ Net Zero ภายใน ค.ศ.2050

x