11 • Oct 2021
#PRESS RELEASES

NetZero

#Bangkokcable ร่วมกับโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย-UN รวมพลังสมาชิก ประกาศเจตนารมณ์ สู้วิกฤตโลกร้อน ตั้งเป้า Net Zero ภายใน ค.ศ. 2050
#NetZero #Bangkokcable #GCNT  #NoCableNoPower

05

Aug•2021

#PRESS RELEASES

“ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

เพราะการให้คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ทั้งผู้ให้และผู้รับ บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด

11

Oct•2021

#PRESS RELEASES

ร่วมบริจาคโลหิตพร้อมกับเรา

เพราะการ "ให้" ของท่านอาจช่วยต่อลมหายใจได้อีกหลายชีวิต

14

Oct•2021

#PRESS RELEASES

Cable Under Fire Condition Laboratory

ห้องปฏิบัติการทดสอบสายทนไฟ (Standard No.TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025:2017))

x