27 • Aug 2021
#PRESS RELEASES

ห้องแยกโรคความดันลบ สำหรับผู้ป่วย COVID-19

Bangkok Cable ส่งมอบสายไฟฟ้า VCT 2 x 1.5 SQ.MM จำนวน 3,000 เมตร ให้กับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“ เพื่อจัดสร้างห้องความดันลบสำหรับผู้ป่วย COVID-19 และมอบให้สถานพยาบาล “ 
 
จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรง มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานพยาบาลหลายแห่งมีบุคลากรจำกัด ประกอบกับความเสี่ยงที่อาจจะสัมผัสผู้ติดเชื้อโดยตรงค่อนข้างสูงจากการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อในปัจจุบัน เพื่อป้องกันบุคลากรด่านหน้าที่เปรียบเสมือนแม่ทัพคอยป้องกันประชาชนคนไทยให้ผ่านช่วงเวลาของการระบาดนี้ไปได้
 
บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน   "เราจะไม่ทิ้งกัน"  
 
 
 
#No Cable   No Power 
www.bangkokcable.com 

27

Jun•2021

#PRESS RELEASES

Mobile Testing Unit

บริการรถทดสอบ สายไฟฟ้า 115kV CE (WS-WBT) 1x800 SQ.MM หลังจากการติดตั้ง บริเวณถนนรัชดาภิเษก แยกรัชโยธิน หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

17

Jun•2021

#PRESS RELEASES

การทดสอบ Flame Propagation Test

ชนิดสาย 6/10(12)kV FR-CV(WS)3x150 SQ.MM ตามมาตรฐาน IEC 60332-3-24 (Category C) เป็นการยืนยันความสามารถในการต้านทานการลุกลามของเปลวไฟขณะเกิดเพลิงไหม้ของสายไฟฟ้า

x