17 • Jun 2021
#PRESS RELEASES

การทดสอบ Flame Propagation Test

ชนิดสาย 6/10(12)kV FR-CV(WS)3x150 SQ.MM ตามมาตรฐาน IEC 60332-3-24 (Category C) เป็นการยืนยันความสามารถในการต้านทานการลุกลามของเปลวไฟขณะเกิดเพลิงไหม้ของสายไฟฟ้า
การทดสอบ จะทำในห้องเผาที่มีขนาดและการระบายอากาศตามที่มาตรฐานกำหนด เป็นเวลา 20 นาที เมื่อครบกำหนด จะทำการปิดหัวเผา รอจนกระทั่งไฟที่ไหม้บนสายไฟดับสนิท แล้วทำการวัดระยะที่สายเสียหายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งต้องไม่เกิน 2.5 เมตร จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ
 
#ใช้ไฟฟ้าปลอดภัย #ใช้สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล
#สายไฟฟ้าคุณภาพ #สายไฟฟ้าของคนไทย
#NoCableNoPower
https://www.bangkokcable.com/en/products/copper-cables-1
 

 


27

Aug•2021

#PRESS RELEASES

ห้องแยกโรคความดันลบ สำหรับผู้ป่วย COVID-19

Bangkok Cable ส่งมอบสายไฟฟ้า VCT 2 x 1.5 SQ.MM จำนวน 3,000 เมตร ให้กับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

27

Jun•2021

#PRESS RELEASES

Mobile Testing Unit

บริการรถทดสอบ สายไฟฟ้า 115kV CE (WS-WBT) 1x800 SQ.MM หลังจากการติดตั้ง บริเวณถนนรัชดาภิเษก แยกรัชโยธิน หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

x