13 • May 2021
#PRESS RELEASES

High Voltage AC Resonance Mobile Testing System

High Voltage AC Resonance Mobile Testing System #ที่ใหม่ล่าสุดในประเทศไทย
#บางกอกเคเบิ้ล พร้อมแล้ว สำหรับการให้บริการการทดสอบสายไฟฟ้าแรงดันสูงหลังการติดตั้ง ด้วยวิธี AC Resonance High voltage test ทดสอบที่หน้างานของลูกค้า สถานีไฟฟ้าชลบุรี4 ระบบสายไฟฟ้าที่ถูกต้องและตรงตามมาตรฐานระดับโลก IEC 60840 โดยไม่ทำให้สายเสียหาย
 
 
สนใจผลิตภัณฑ์หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

27

Aug•2021

#PRESS RELEASES

ห้องแยกโรคความดันลบ สำหรับผู้ป่วย COVID-19

Bangkok Cable ส่งมอบสายไฟฟ้า VCT 2 x 1.5 SQ.MM จำนวน 3,000 เมตร ให้กับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

27

Jun•2021

#PRESS RELEASES

Mobile Testing Unit

บริการรถทดสอบ สายไฟฟ้า 115kV CE (WS-WBT) 1x800 SQ.MM หลังจากการติดตั้ง บริเวณถนนรัชดาภิเษก แยกรัชโยธิน หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

x