16 • Feb 2021
#PRESS RELEASES

Light up your life project รร.บ้านแม่ซ้อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แสงสว่าง "เติมความฝัน" แสงแรกแห่งความสุข แสงแรกแห่งความหวัง ของเด็กๆ รร.บ้านแม่ซ้อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

งานติดตั้งสายไฟฟ้า และแผงโซล่าเซลล์ ของ BANGKOK CABLE และ BANGKOK SOLAR POWER  "แสงแรกพึ่งเริ่มต้น แสงต่อไปกำลังจะก่อกำเนิด" สุขใจทุกครั้ง เมื่อเห็นรอยยิ้มจากผู้ที่รับ

#bangkokcable
#NoCableNoPower
#สายไฟฟ้าของคนไทย
#bangkoksolarpower

18

Feb•2021

#PRESS RELEASES

ห่างกันแค่ไหน แต่ความห่วงใยไม่เคยเปลี่ยน

สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล มอบข้าวสาร 1,500 กิโลกรัม

x