การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าในประเทศไทย

ในเรื่อง การผลิตและการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า เป็นเรื่องไม่ไกลตัวของพวกเราที่ใช้ไฟฟ้าเป็นหลักในการดำรงชีวิต บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด เราในฐานะเป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าของประเทศไทย จึงอยากนำเสนอเรื่อง การผลิตและการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อให้ทราบว่าไฟฟ้าที่เราใช้กันนั้นมีหน่วยงานใดบ้างที่เกี่ยวข้อง และไฟฟ้าที่แต่ละหน่วยงานที่ผลิตได้มีระบบอะไรบ้าง
 
 
 
#สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ลสายไฟที่องค์กรใหญ่ในประเทศเลือกใช้
#EGAT
#กฟผ
#MEA
#PEA 
#BCCSMARTCABLESMARTCITY
#เรื่องสายไฟไว้ใจบางกอกเคเบิ้ล
#BCCผลิตและจำหน่ายสายไฟ
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
 
Tel : 02 254 4550-9, 02 651 9252-6
E-MAIL : BCC@BANGKOKCABLE.COM, SALES@BANGKOKCABLE.COM
Line@ : @bangkokcablebcc
Facebook : Bangkok Cable BCC

 


x