รู้เรื่องมาตรฐานของสายไฟฟ้า

enlightenedเรื่องมาตรฐานสายไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญ ที่ทางบางกอกเคเบิ้ลนั้น ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก yesเราจึงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานของสายไฟฟ้าที่มีการปรับเปลี่ยนจากเดิม มาดูกันว่าจากมาตรฐานของสายไฟฟ้าฉบับเก่าไปเป็นฉบับใหม่นั้นแตกต่างกันอย่างไร เราควรต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้างเพื่อให้การติดตั้งสายไฟฟ้ามีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล enlightened
 
#สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล
#สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ลปลอดภัยระดับสากล
#BCCก้าวสู่มาตรฐานสากลระดับประเทศ
#ใช้สายไฟฟ้าปลอดภัยใช้สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล
#สายไฟฟ้าBCCเพื่อคนไทยเพื่อคนทั้งโลก
#BCCผู้ผลิตและจำหน่ายสายไฟระดับประเทศ
#BCCผู้นำทางด้านการผลิตและจำหน่ายสายไฟของประเทศไทย
#NoCableNoPower
 
Tel : 02 254 4550-9, 02 651 9252-6
E-MAIL : BCC@BANGKOKCABLE.COM, SALES@BANGKOKCABLE.COM
Line@ : @bangkokcablebcc
Facebook : Bangkok Cable BCC

 


x